Aktualności

Znajdź nas na Facebooku!

MP9

.....................................................................................

 

 

 

 

 

Pierwsze spotkanie rozpoczynamy  od godziny 12.00

 

 

 

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO KONKURSU PLASTYCZNEGO!!!

images/PicsArt_10-10-052055_1.jpg

DRODZY RODZICE!

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w akcji POLA NADZIEI.

Od dzisiaj na terenie naszego przedszkola można zakupić cebulki tulipanów.

Dochód ze sprzedaży zasili konto Zielonogórskiego Towarzystwa Przyjaciół Chorych Hospicjum Domowe Św. Pawła

z siedzibą w Zielonej Górze.

ZAPRASZAMY!

 

 

UWAGA!!!

ZEBRANIE ORGANIZACYJNE W GR. III "WIOLINKI",

ODBĘDZIE SIĘ W 16.09.2021r. (CZWARTEK) O GODZ.16.30.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY.

 

 

Drodzy Rodzice!

W porozumieniu z dyrektorem Zespołu Edukacyjnego nr 2,

Radą Rodziców Miejskiego Przedszkola nr 9 oraz  organem prowadzącym

od 1 września 2021 dzienna stawka żywieniowa wynosi 8,00 zł.

 

 

Drodzy Rodzice!

Już jutro rozpoczynamy nowy rok szkolny. W trosce o wspólne bezpieczeństwo prosimy o przestrzeganie zasad:

- rodzice/opiekunowie przyprowadzają dzieci tylko do godziny 8.00

- do szatni wchodzi tylko jedna osoba z dzieckiem z zachowując wszelkie środki ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, dystans),

- rodzice dzieci nowoprzyjętych mogą odprowadzić dzieci do sal, pozostali przekazują dziecko woźnej oddziałowej przy wejściu na dużą salę,

- do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną,

- dzieci do przedszkola są przyprowadzane/ odbierane przez osoby zdrowe,

- dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek,

- po odebraniu dziecka nie ma możliwości pozostania w budynku ani korzystania z przedszkolnego placu zabaw,

- w razie potrzeby skontaktowania się z nauczycielem prosimy o telefon na dużą salę 684597796 .

 

JEDNOCZEŚNIE INFORMUJEMY, ŻE ZEBRANIA Z RODZICAMI ODBĘDĄ SIĘ:

- gr. I Fasolki - w środę 8 września o godz. 16.00

- gr. II Dzwoneczki - w środę 8 września o godz. 16.30

-  gr. III Wiolinki - w czwartek 9 września o godz. 16.30

- gr. IV Nutki - w czwartek 9 września o godz. 16.00

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rok szkolny 2019/2020

PASOWANIE NA STARSZAKA W GR. IV

 

Drodzy Rodzice gr. IV!

W czwartek 29. 10. 2020r. o godz. 10. 00
Biedronki wezmą udział w uroczystości Pasowania na Starszaka.

Ze względu na pandemię Rodzice nie mogą wziąć udziału w uroczystości.

 

Prosimy, aby w tym dniu dzieci ubrane były na galowo:

(dziewczynki: biała bluzka, białe rajstopy - spódniczki przedszkolne, uczesanie – dwa warkocze;

chłopcy: biała koszula, czarne lub granatowe spodnie wizytowe).

 

 

DRODZY RODZICE!

 

W trosce o wspólne bezpieczeństwo, przy pogarszającej się sytuacji epidemicznej i coraz częstszymi  przypadkami wykrycia zakażeń COVID 19 w placówkach oświatowych miasta,
od wtorku 13 października rodzice dzieci najmłodszych nie odprowadzają dzieci do sal. Dzieci z szatni przekazują dyżurującym pracownikom.

Jednocześnie przypominamy, że:

 • Rodzice/Opiekunowie przyprowadzają dzieci tylko do godziny 8.00.

Godzina ta obowiązuje ze względu na organizację pracy, bliskość szatni i łazienki, w której dzieci przygotowują się do śniadania, a nie mogą mieć kontaktu z innymi dorosłymi i dziećmi.
W szczególnych przypadkach możliwe jest przyprowadzenie dziecka w innych godzinach. Przypadki te należy zgłaszać wcześniej.

 • Do budynku wchodzi tylko jedna osoba z dzieckiem.
 • We wspólnej przestrzeni, którą jest przedsionek i szatnia nadal obowiązuje nakaz zachowania dystansu społecznego, zakrywania ust i nosa, dezynfekcja rąk.
  Osoby, które ze względów medycznych nie mogą  nosić maseczki muszą obowiązkowo zabezpieczyć się w przyłbicę.
 • Po odebraniu dziecka nie ma możliwości pozostania w budynku ani korzystania z przedszkolnego placu zabaw.

 

 

 

 

WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA UBEZPIECZENIA!

Jeśli wybraliście Państwo ubezpieczenie dla dziecka proponowane przez nasze przedszkole, bardzo prosimy o sprawdzenie, czy przelew został dokonany na właściwe konto. Przypominamy, że do wpłat na ubezpieczenie zostało stworzone osobne konto i nie jest to konto Rady Rodziców przedszkola. W razie pomyłki prosimy o kontakt.

Nr konta na ubezpieczenie: 33 1090 1535 0000 0001 4688 6826

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

UBEZPIECZENIE DZIECI W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 

Szanowni Państwo!

Działa już rachunek bankowy, na który można dokonywać wpłat na ubezpieczenie dziecka.

 • Cena ubezpieczenia to 39,00.
 • W tytule wpłaty proszę wpisać imię i nazwisko dziecka .
 • Termin dokonywania wpłat – 26 październik.
 • Nr konta: 33 1090 1535 0000 0001 4688 6826

 

Jednocześnie przypominamy, że ubezpieczenie dziecka nie jest obowiązkowe.

Rada Rodziców MP 9

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

GRUPOWE ZEBRANIA Z RODZICAMI

 

Serdecznie zapraszamy na Zebrania Organizacyjne w poszczególnych grupach, które odbędą się:

 1. I - 15. 09. 2020r. (wtorek) o godz. 16.30.
 2. II - 10. 09. 2020r. (czwartek) o godz. 16.30.
 3. III -  8. 09. 2020r. (wtorek) o godz. 16.30.
 4. IV - 9. 09. 2020r. (środa) o godz. 16.30.

 

Prosimy o przybycie na zebranie bez dzieci.

Prosimy również, aby na zebranie przyszedł tylko jeden rodzic i pamiętał o zabraniu maseczki.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Drodzy Rodzice!

 

We wtorek 1 września spotykamy się w przedszkolu po dłuższej niż zazwyczaj przerwie.

W związku ze zmianami wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020r.  dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych formach wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki na dziećmi  w wieku do lat 3 – IV aktualizacja przypominamy o obowiązujących obostrzeniach:

 • Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z podmiotu mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i  innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.
 • Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej podmiotu (szatnia), z zachowaniem zasady - 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 1,5 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 • Do podmiotu może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 • Dzieci do podmiotu są przyprowadzane/ odbierane przez osoby zdrowe.
 • Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do podmiotu.
 • Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami  edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach opiekunowie powinni zapewnić, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast rodzice / opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie / pranie / dezynfekcję zabawki.

 

Prosimy wszystkich o zapoznanie się z treścią wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020r., które będą obowiązywały w placówce i przestrzeganie zasad w nich zawartych.
Link do strony zamieszczamy poniżej:

https://www.gov.pl/web/gis/wytyczne-przeciwepidemiczne-glownego-inspektora-sanitarnego-z-25-sierpnia-2020-r-dla-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-innych-form-wychowania-przedszkolnego-oraz-instytucji-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3--iv-aktualizacja

 

--------------------------------------------------------------------------------

Copyright © 2021. RK Rights Reserved.